Het Incident

Het Incident is een collectief opgericht door Liesbeth Decrock dat samenwerkingen aangaat met steeds verschillende componisten en uitvoerders. In deze samenwerkingen wordt gezocht naar  muziek die rechtstreeks aanspreekt en enthousiasmeert. Het Incident gaat hiernaar op zoek door componisten te selecteren en deze de opdracht te geven voor het collectief te schrijven. Doorheen de producties werkt Het Incident toe naar een typerende, energieke huisstijl.