Traffic Jam

Een compositie voor fietsbellen en irritatie. Drie uitvoerders bespelen vijf bellen waarbij onhandigheden in de partijen tot onmogelijkheden evolueren en zo de mogelijkheid gecreëerd wordt dat de spelers elkaar in de haren vliegen. Deze situatie alludeert op de dagelijkse realiteit van de fietsinfrastructuur in België.